Disclaimer

  1. Aanbieder*) is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en het onderhoud van de website
    http://socialekaart.bibliotheekhardenberg.nl.

  2. Deelnemer**) is ten allen tijde verantwoordelijk voor de weergegeven informatie over deelnemer zelf op http://socialekaart.bibliotheekhardenberg.nl.

  3. Aanbieder kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het niet of niet correct weergeven van informatie van en over een deelnemer.

  4. Aanbieder houdt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden een deelnemer te weigeren.

  5. Wijzigingsverzoeken worden met zorg behandeld door aanbieder. Een doorlooptijd van verwerking van de binnengekomen informatie van twee tot vier weken is normaal.

  6. Buiten de Criteria voor opname wil aanbieder op geen enkele manier een (kwaliteits)oordeel koppelen aan de geboden informatie van en over deelnemers.

 

 

*) Aanbieder: Stichting Openbare Bibliotheken Hardenberg biedt een facilitaire netwerksite aan en stimuleert het gebruik daarvan.

**) Deelnemer: persoon, bedrijf, instelling, etc. waarvan of waarover informatie wordt aangeboden op http://socialekaart.bibliotheekhardenberg.nl.