Criteria voor opname

 1. Een organisatie moet op directe wijze werkzaam zijn voor inwoners in de gemeente Hardenberg.  
  Landelijk werkende organisaties worden via de landelijke redactie aangeboden.
 2. Een organisatie moet identificeerbaar zijn qua (post)adres.
 3. Een organisatie moet benaderbaar zijn voor contactverzoeken van individuen.
 4. Een organisatie of beroepskracht moet werkzaam zijn op het gebied zorg, welzijn en wonen.
 5. Van een organisatie worden niet opgenomen:
  a. commerciële boodschappen;
  b. ideologische, religieuze en/of politieke uitingen;
  c. racistische of gewelddadige boodschappen of links naar websites met racistische of gewelddadige inhoud.
  d. pornografische boodschappen of links naar websites met pornografische inhoud;
  e. openingstijden, bezoekuren, startdata van cursussen enz. Dit is te onderhoudsgevoelig.
 6. Een organisatie of beroepskracht heeft een vorm van officiële erkenning:
  a. Zelfstandige hulpverleners zijn BIG geregistreerd, voor zover dit voor de beroepsgroep mogelijk is.
  b. Overige zorg- en dienstverleners moeten aangesloten zijn bij een beroepsvereniging.
  c. Organisaties zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.
 7. Een organisatie hanteert een klachtenregeling, tenminste voor individuele cliënten.
 8. Personeel van de organisatie/het bedrijf is in het bezit van de benodigde beroepsdiploma's, volgt (bij-)scholingen op het vakgebied, vermeldt doelgroepen, doelstelling, werkgebied, activiteiten op een website of in een folder, kan continuïteit waarborgen (met name bij éénpersoonsbedrijven) en beschikt over een minimum aantal cliënten per jaar.
 9. De beheerder kan als houder van de kaart in uitzonderingsgevallen besluiten om zonder motivatie van één of meerdere van onderstaande criteria af te wijken. De beheerder laat zich hierin adviseren door een landelijke redactie.