Algemene informatie

Wat is de Sociale kaart Hardenberg?
Sociale kaart Hardenberg is een internetsite waar actuele (adres)informatie te vinden is over lokale/regionale organisaties voor zorg, welzijn en wonen die relevant is voor de inwoners van de gemeente Hardenberg. Hierbij kunt u denken aan ziekenhuizen, verpleeghuizen, instellingen voor gehandicapten en huisartsen. Maar ook gegevens van patiënten- en consumentenorganisaties, woningbouwcorporaties en de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO).
Al jaren heeft Bibliotheek Hardenberg voor de gemeente Hardenberg een database onderhouden waar momenteel bijna 600 adressen van organisaties, beroepskrachten, verenigingen, vrijwilligers, etc. zijn opgenomen. Deze nieuwe website ontsluit de gegevens uit die database en wordt beheerd en onderhouden door Bibliotheek Hardenberg.

Wat zijn de voordelen van de Sociale kaart?

  • Actuele gegevens: op elk moment van de dag kunnen wijzigingen worden ingevoerd;
  • Overzichtelijk: Sociale kaart Hardenberg is volgens een vast stramien opgezet;
  • Snelle zoektocht: U vindt snel relevante aanbieders en kunt vervolgens via de contactinformatie (telefoonnummer, website, emailadres) snel contact leggen.
  • Landelijke samenwerking: onder de paraplu van de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) werken bibliotheken samen om efficiënt en overzichtelijk (een) sociale kaart(en) met zo mogelijk landelijke dekking te onderhouden. Meer informatie op de landelijke website http://www.gidsvoornederland.nl/toepassingen/wmo-en-3-decentralisaties


Voor welk gebied?

Voor de gemeente Hardenberg.

Voor wie?
De Sociale kaart Hardenberg is een informatiekanaal voor een ieder die informatie zoekt over zorg, welzijn en wonen. Zowel publiek als professionals kunnen de sociale kaart gebruiken als startpunt voor hun zoektocht naar een dienst of adres in de regio.

Hoe kan ik mij aanmelden?

  • Aanmeldingsformulier
    Indien u voldoet aan de opnamecriteria, kunt u het aanmeldingsformulier invullen. Vul s.v.p. bij meerdere locaties voor elke vestiging een apart formulier in. U kunt bij de hoofdvestiging alle gegevens invullen, voor de andere locaties is het voldoende uitsluitend de afwijkende gegevens in te vullen.
    Wij behouden ons het recht voor nieuwe aanmeldingen te weigeren, indien deze niet voldoen aan onze criteria. Wij behouden ons tevens het recht voor aangeboden teksten aan te passen, indien dit de uniformiteit van het programma ten goede komt, conform de landelijke richtlijnen.


Hoe kan ik een wijziging doorgeven?

Is uw organisatie opgenomen maar zijn er wijzigingen of heeft u correcties, vermeld dan de naam van de organisatie of beroepskracht en vul uitsluitend de gewijzigde velden in bij het aanmeldings- en wijzigingsformulier.

Inloggen
Het is mogelijk om de mogelijkheden van de G!ds-database uitgebreider te benutten. U kunt dan meer actuele informatie over elke organisatie bekijken en gebruiken, zoals mobiele telefoonnummers van contactpersonen. Daarvoor kunt u een inlogcode aanvragen via het contactformulier.

Heeft u andere vragen of opmerkingen?
Gebruik s.v.p. ons contactformulier.